CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN LẠNH THĂNG LONG

Lắp đặt hệ thống điều hòa cho CÔNG TY TNHH GUO XIANG VIỆT NAM (GUO XIANG PRINTING VIETNAM CO.,LTD)